برچسب: وام مسکن

مشکلات افزایش سقف وام های بانکی

مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به جزییات بسته ضد رکودی بانک مسکن گفت: مهم ترین پیشنهاد بانک مسکن به بانک مرکزی افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی در قالب بسته یی متشکل از ارائه همزمان وام 80 میلیون تومانی،‌ افزایش وام جعاله تا 20 میلیون و اوراق ممتاز است. وی با اشاره […]