برچسب: میکروپایل

بهسازی خاک به روش میکروپایل

از عمده مشکلات پروژه‌های عمرانی، مواجهه با خاک‌های مسئله‌دار نظیر خاک‌های سست با قابلیت باربری کم، نشست‌پذیری زیاد، روانگرایی و خاک‌های دستی است که برای حل آن ها دو راه پیش روی مهندسین ژئوتکنیک قرار دارد: الف: استفاده از المانهای باربر در خاک ب: بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی- مکانیکی توده خاک هر یک از […]