برچسب: برنامه ریزی

برنامه ریزی و کنترل پروژه-قراردادها

برنامه ریزی و کنترل پروژه-قرارداد ها انواع قرارداد ها ی داخلی و بین المللی و روش های اجرایی پروژه ها ابتدا میبایست با چندین اصطلاح رایج در این خصوص آشنا شد : پیمانکار اصلی یا عمومی : پیمانکاری است که برای ساخت پروژه با کارفرما قراداد می بندد و مسئولیت کامل تمامی کار را بعهده […]