مقاوم سازی در برابر زلزله

زلزله پديده‌اي است با مشخصاتي به غايت پراكنده و غيرقابل پيش بيني. مطالعات انجام‌شده روي مشخصات محتمل حركت زمين نشان داده‌اند كه اگرچه كميات آماري چون ميانگين مي‌توانند سياست‌گذاري كلان كشور را جهت دهند ليكن ارزش خدمات برخي از شريانهاي حياتي و مستحدثات زيربنايي كشور بسيار بيش از آن مقداري است كه خطرپذيري آنها بتواند در قالب معيارهايي چون ميانگين يا كمياتي كم و بيش محافظه‌كارانه‌تربيان شود. ساختمانهاي مدارس و بيمارستانها و غيره در زمره چنين مستحدثاتي مي‌باشند. آنچه در مورد چنين بناهايي مي‌تواند به عنوان يك سياست كلي مورد پيروي قرار گيرد، سياست كاهش حساسيت سازه در مقابل زلزله مي‌باشد. افزايش شكل‌پذيري و ظرفيت جذب انرژي سازه بطور نامحدود مي‌تواند سازه را در مقابل زبانه‌هاي بي‌اعتمادي ناشي از پراكندگي مشخصات زلزله ايمن سازد. تكنولوژي ادوات جاذب انرژي و استفاده از آنها براي جذب انرژي اعمال‌شده توسط حركت زمين به سازه مي تواند تا حد زيادي از حساسيت سازه در مقابل حركات زمين بكاهد. تكنولوژي بكار گيري ميراگرها يكي از قدرتمندترين روشهايي است كه با تامين ظرفيت جذب انرژي نامحدود مي‌تواند در مقاوم‌سازي سازه در مقابل زلزله كاربرد داشته باشد. در مقاله حاضر مزاياي استفاده از ميراگر از ديدگاه‌هاي فني و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته و يك مورد طرح بهسازي ساختمان ها با استفاده از تكنولوژي فوق ارائه گرديده است.

اجرای بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی

  • بهسازی لرزه ای به معنای بهبود بخشیدن به وضعیت لرزه ای سازه های موجود است.
  • در بهسازه ای لرزه ای هدف ،برابر ساختن ظرفیت سازه با نیاز لرزه ای است که میتوان با افزایش ظرفیت سازه و یا با کاهش نیاز لرزه ای به این هدف رسید.
  • افزایش ظرفیت سازه با افزایش سختی و مقاومت آن امکان پذیر است که به آن مقاوم سازی گویند.
  • کاهش نیاز لرزه ای سازه نیز میتواند از طریق مختلف انجام شود.مانند افزایش شکل پذیری ،کاهش جرم، کاهش نا منظمی و استفاده از تکنولوژی های نوین طرح لرزه ای مانند استفاده از جدا سازی لرزه ای ، میراگرهاو………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *